top of page

Задължителна информация за правата на лицата за защита на личните данни

 

Информация относно дружеството, което обработва данните Ви:

Етерина Лаб ЕООД

ЕИК: BG 205 541 645

Град: София 1618, България, ул.'' Казбек " 12, ет.3, ап.16

МОЛ: Екатерина Въжарова

Уебсайт: https://www.www.eterina.org

Информация относно компетентния надзорен орган за защита на личните данни

 

Наименование: Комисия за защита на личните данни

 

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

 

Телефон: 02 915 3 518

 

Интернет страница: www.cpdp.bg

 

 

 

“Етерина Лаб ” ЕООД (Наричано по-долу за краткост „Администратор“ или „Дружеството“) осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. Настоящата информация има цел да ви информира за всички аспекти на обработката личните ви данни от Дружеството и правата, които имате във връзка с тази обработка.

 

Основание за събиране, обработване и съхраняване на вашите лични данни

 

Чл. 1. Администраторът събира и обработва Вашите лични данни във връзка с използването на електронния магазин “www. Eterina.org“и сключване на договори с дружеството на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), и по-конкретно въз основа на следното основание:

 

        Изрично получено съгласие от Вас като клиент;

        Изпълнение на задълженията на Администратора по договор с Вас;

        Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора;

 

    За целите на легитимните интереси на Администратора или на трета страна;

 

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на вашите лични данни

 

Чл. 2. (1) Ние събираме и обработваме личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на електронния магазин и сключване на договор с дружеството, включително за следните цели:

 

    създаване на профил и предоставяне на пълна функционалност при използването на онлайн магазина;

    сключване и изпълнение на договор от разстояние;

    индивидуализация на страна по договора;

    счетоводни цели;

    статистически цели;

    защита на информационната сигурност;

    обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга.

    изпращане на информационен бюлетин при изразено от Вас желание;

 

(2) Ние спазваме следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 

    законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;

    ограничение на целите на обработване;

    съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;

    точност и актуалност на данните;

    ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;

    цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

 

(3) При обработването и съхранението на личните данни, Администраторът може да обработва и съхранява личните данни с цел защита на следните си легитимни интереси:

 

    изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

 

Категории лични данни, които “ЕТЕРИНА ЛАБ” ЕООД обработва и съответните цели и основание за обработването им:

 

Индивидуализиращи данни

 

При регистрация и/или поръчка на сайта, осъществена посредством сключването на договор между дружеството и Вас за закупуването на услуга, “ЕТЕРИНА ЛАБ” ЕООД събира следните данни

 

    Име

    Фамилия

    Електронна поща

    Адрес

    Телефон

 

Цел, за която се събират данните:

 

    Осъществяване на доставка при закупуване на услуга/продукт, предлагани от “ЕТЕРИНА ЛАБ” ЕООД

    Регистрация на потребител

    Осъществяване на връзка с потребителя при възникнал проблем или изпращане на информация към него, включително при изразено желание – за изпращане на бюлетини и рекламни съобщения

 

Основание за обработка на личните Ви данни: С приемането на общите условия и регистрация в уебсайта и закупуване на услуга, между “ЕТЕРИНА ЛАБ” ЕООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

 

Други данни, които обработва “ЕТЕРИНА ЛАБ” ЕООД

 

При посещение на нашия сайт като регистриран потребител или посетител без регистрация “ЕТЕРИНА ЛАБ” ЕООД събира следнните данни:

 

    IP адрес

    Идентификатор на браузъра

 

Цел, за която се събират данните: Подобряване на сигурността на услугата и локализация на интерфейса, статистически и маркетингови проучвания

 

Основания за обработка на данните: Обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна – чл. 6, ал. 1, б. (б) на GDPR. До създаването на профил на потребителя, IP адресът се събира на основание осъществяване на легитимните интереси на администратора – чл. 6, ал. 1, б. (е) от GDPR;

 

Данни, събирани от прочитане на бисквитки

 

Сайтът на “ЕТЕРИНА ЛАБ” ЕООД: www.www.eterina.org използва бисквитки, които са важни за правилната и коректната му работа. Посещавайки нашия сайт, Вие приемате използването на бисквити и можете да управлявате настройките им.

 

Относно данните, съдържащи се в “бисквитките” на сайта на WWW.ETERINA.ORG, можете да се информирате от нашата Политика за използване на “бисквитки”.

 

Политика за използване на “бисквитки”

 

Какво представляват бисквитките?

 

Бисквитките са файлове с информация, включващи неограничено текстово съдържание, които се съхраняват в компютрите на потребителя с цел подобряване работата със съответния уебсайт. Тези файлове позволяват потребителят да бъде разпознат и уебсайтът да бъде адаптиран спрямо неговите предпочитания. Бисквитките обикновено съдържат името на уебсайта, към който принадлежат, времето, за което се съхраняват на компютъра на потребителя, и уникален номер.

 

(1) За какво се използват бисквитките?

 

Бисквитките се използват за адаптиране съдържанието на уебсайтa към предпочитанията на индивидуалния потребител и оптимизиране работата с определения уебсайт. Използват се още за изготвянето на анонимна обща статистика, която ни помага да разберем как потребителят работи с уебсайтовете, което помага за подобряването на тяхната структура и съдържание, като в същото време няма достъп до личната потребителска информация.

 

(2) Какви бисквитки използваме?

 

www.eterina.org използва два вида бисквитки – временни и фиксирани. Първите са временни файлове, които се генерират в компютъра на потребителя, докато той не излезе от уебсайта или не затвори използваното от него приложение (уеб браузър). Фиксираните файлове остават в компютъра на потребителя за време, определено в параметрите на бисквитките, или докато не бъдат изтрити ръчно от потребителя.

 

    Задължителни бисквитки

    Тези бисквитки са необходими за правилното функциониране на уебсайта. Такива бисквитки, например, позволяват на потерeбителите да влязат в акаунта си или да завършат поръчка успешно.

    Аналитични бисквитки

    Тези бисквитки ни помагат да следим каква е посещаемостта на уебсайта и ни позволяват да анализираме как потребителите ни си взаимодействат с него (бисквитки на Google Analytics). Този тип бисквитките не обхващат никаква информация за вашите лични данни и са анонимиризирани. Тези бисквитки, например, ни показват кои страници от сайта ни сте разгледали, дали сте посетили сайта ни през мобилно или друго устройство и други анонимни данни.

    Функционални бисквитки

    Тези бисквитки се използват за улеснена интеракция на потребителите със сайта. Те например Ви позволяват да използвате функцията “Запомни ме” при влизане в профила си.

    Бисквитки за прецизно таргетиране

    Тези бисквитки предоставят информация за това как сте използвали уебсайта ни и могат да бъдат задействани от наши рекламни партньори. Благодарение на тях няма да ви бъде показвана информация, която не представлява интерес за вас. Това са динамични бисквитки на Facebook, Google, и др. Те не съхраняват лична информация

    Бисквитки на трети страни

    Тези бисквитки се появяват като резултат от инструменти на трети страни, които са интегрирани на уебсайта ни. Например, Facebook API (опциите за „Вход с Facebook”, „Харесай във Facebook” и др.) създава бисквитки, за да може да функционира. Тези бисквитки се управляват от съответните услуги и не се контролират от нас. От наша страна не можем да предоставим техническа възможност за забраняването им. Поради това, ако не желаете те да възникват, не би следвало да използвате изброените по-горе външни инструменти, интегрирани в платформата ни.

 

Използваните от WWW.ETERINA.ORG бисквитки са конфигурирани от самия уебсайт, когато го посещавате, и те могат да бъдат разчетени единствено от нeгo.

 

(3) Съдържат ли бисквитките лична информация?

 

Личната информация, която се акумулира чрез бисквитките, може да бъде използвана само за извършване на определени операции за потребителя. Такава информация се криптира по начин, който прави достъпа до нея от неоторизирани лица невъзможен.

 

(4) Управление и настройки на бисквитките

 

Можете сами да изберете дали да приемате бисквитките или не, както и какъв вид бисквитки бихте искали да приемате, по следните начини:

 

Настройки чрез Вашия браузър:

 

Можете да забранявате или ограничавате бисквитките чрез настройките на Вашия уеб браузър. Всеки съвременен уеб браузър (Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge, Internet Explorer, Safari, Opera и т.н.) дава възможности за:

 

    настройки за приемането на бисквитки – забраняване и разрешаване

    преглеждане на създадените бисквитки

    изтриване на създадени бисквитки.

 

По-детайлно описание как да управлявате настройките на бисквитките чрез браузъра ще намерите по-долу:

 

    Спиране на бисквитки за Internete Explorer

    Спиране на бисквитки за Chrome

    Спиране на бисквитки за Firefox

    Спиране на бисквитки за Safari

 

Важно е да знаете, че по всяко време можете да промените настройките на бисквитките, които получавате от нашия сайт, в браузъра, който използвате. Имайте предвид, че ако ограничите някои видове бисквитки, е възможно сайтът ни да не работи напълно коректно, да не можете да използвате всички функционалности.

 

Ако имате някакви въпроси по отношение на тази Политика за бисквитки, свържете се с WWW.ETERINA.ORG на www.eterina.org">info@www.eterina.org

 

“ЕТЕРИНА ЛАБ” ЕООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

 

    разкриват расов или етнически произход;

    разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;

    генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация

 

“ЕТЕРИНА ЛАБ” ЕООД не извършва автоматизирано вземане на решения с данни.

 

Срок на съхранение на личните Ви данни

 

“ЕТЕРИНА ЛАБ” ЕООД съхранява данните докато разполага с основание за тяхното съхранение.

 

1.Данни, предоставени на договорно основание

 

Данни за потребителския профил

 

“ЕТЕРИНА ЛАБ” ЕООД съхранява данните от профила Ви до изтичането на 2 години от датата на последната онлайн поръчка или при липса на поръчка – до изтриване на профила. Данните за профила са свързани с и определящи за данните за онлайн поръчки, което определя приложението на заложения във връзка с тях срок. При липса на поръчка въз основа на неформалния договор за Вас като потребител има правно очакване за използване на профила и поради това сме Ви предостави функционална възможност по всяко време да изтриете профила си преди изтичането на крайния двугодишен срок

 

Данни за онлайн поръчки

 

“ЕТЕРИНА ЛАБ” ЕООД съхранява до изтичането на 2 години от датата на конкретната поръчка или при желание от Ваша страна профилът и всички Ваши лични данни да бъдат изтрити.

 

Данни, предоставени въз основа на съгласие

 

“ЕТЕРИНА ЛАБ” ЕООД съхранява данните, предоставени от Вас въз основа на съгласието Ви до момента на оттегляне на съгласието Ви.

 

След изтичане на посочения срок, данните се изтриват и не могат да бъдат възстановени и използвани повече. Данните не се изтриват, но продължават да се обработват само за целите на защита на нашите законни права и легитимни интереси или в изпълнение на нашите законови задължения, в случай че към датата на изтичане на посочения срок е налице висящо съдебно, административно и досъдебно производство или при течаща проверка относно злоупотреби, постъпили или доведени до нашето знание жалби и потенциални нарушения – до тяхното приключване.

 

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни

 

    Право на достъп до личните Ви данни

 

Имате право да изискате потвърждение от “ЕТЕРИНА ЛАБ” ЕООД дали се обработват лични данни свързани с Вас и в случай, че е така да получите информация за тях, тяхната обработка, съхранение и начина на събиране. Можете да направите това по всяко време като се свържете с нас чрез писмено искане и удостоверите самоличността си.

 

    Право на корекция и актуализация на лични данни

 

В случай, че личните Ви данни са неточни или непълни, имате право да ги подновите или коригирате сами през личния си профил в уебсайта или чрез писмено искане към нас и след като удостоверите самоличността си

 

    Право на изтриване (“Право да бъдеш забравен”)

 

При наличие на определени обстоятелства, като например ако личните Ви данни са обработвани незаконосъобразно или сте оттеглили съгласието си (ако обработката на личните данни е базирана на съгласие) и не е налично основание за продължаване на обработването им, имате право да изискате изтриване на личните Ви данни от наша страна. Можете да направите това чрез профила си в уебсайта или чрез писмено искане към нас и след като удостоверите самоличността си.

 

    Право на ограничаване на обработването

 

При определени обстоятелства, като например ако се съмнявате в точността на личните Ви данни или сте възразили на легитимната ни цел за обработка на личните Ви данни, имате право да поискате да ограничим обработката на Вашите лични данни, докато не бъде намерено решение.

 

    Право на възражение

 

При определени обстоятелства, като например ако се съмнявате в легитимния ни интерес да обработваме Вашите лични данни, имате право да възразите по съображения, свързани с конкретната Ви ситуация, срещу подобно обработване.

 

    Право на преносимост на данни

 

Трети лица с достъп до лични данни, във връзка с тяхната дейност и предоставяни услуги съвместно със “ЕТЕРИНА ЛАБ” ЕООД

 

    “ЕТЕРИНА ЛАБ” ЕООД не споделя информация за вас и личните Ви данни с други лица или с несвързани трети страни, освен когато това се налага, за да ви предоставим заявени от Вас услуги и когато Вие сте предоставили вашето разрешение и недвусмислено съгласие, или в някоя от следните ситуации:

 

Предоставяне на необходимия минимум от данни за целите на изпълнение на задълженията по договор между потребител-купувач и “ЕТЕРИНА ЛАБ” ЕООД

 

“ЕТЕРИНА ЛАБ” ЕООД използва куриерските услуги на Спиди АД и Еконт Експрес ООД както и хостинг услугите на “wix.com”.

bottom of page