Политика за защита на личните данни

Политика за защита на личните данни

Във връзка общия регламент относно защитата на данните (GDPR), предоставяме информация за начина, по който ние от  работим с вашите данни, както и относно правата, които имате в тази област.

В зависимост от конкретния  случай „ЕТЕРИНА ЛАБ ЕООД”  обработва (или може да обработва) данните ви при следните условия:

  • обработката е необходима за изпълнение на задълженията на „ЕТЕРИНА ЛАБ ЕООД” по сключения с Вас договор за изпълнение на услуга/поръчка;

  • обработката е необходима за изпълнение на изискванията, съдържащи се в нормативната уредба;

  • обработката е с цел предоставяне на информация въз основа на изрично дадено от вас съгласие за запитване/поръчка, услуга или друго;налице е някое от другите условия,посочени в член 6, алинея 1 от Регламента.

  • „ЕТЕРИНА ЛАБ ЕООД” съхранява данните ви по време на срока на договора за услуга/поръчка, както и  след прекратяването му. 

При обработването на данните ви „ЕТЕРИНА ЛАБ ЕООД” се стреми да прилага високи стандарти за сигурност и ги предоставя на свои партньори, доставчици или производители само при необходимост за изпълнение на договора или за да бъдат защитени вашите права и интереси. 

С цел осигуряване на по-ефективен контрол на физическите лица върху данните им Регламентът предоставя редица права, в това число: право на информация, право на достъп, право на коригиране, право на изтриване, право на ограничаване на обработването, право на преносимост на данните, право на възражение при автоматизирано вземане на решения, право на оттегляне на дадени съгласия за обработка. Условията, при които могат да бъдат упражнявани тези права, са уредени в член 7, алинея 3 и в Глава III (членове 12 до 23) от Регламента.

За информация и въпроси, свързани с политиката на „ЕТЕРИНА ЛАБ ЕООД”  за защита на личните данни, можете да се обръщате към нас като използвате публикуваните данни за връзка в страницата ни за контакти. Ако желаете да коригирате изтриете или да се информирате за данните който ние пазим за Вас, може да се свържете чрез полета за контакти към нас.  

При изпращане на поръчка или запитване от формата за контакти в настоящия сайт се счита, че Вие се съгласявате с текста и попълвате следната декларация:

ДЕКЛАРАЦИЯ за съгласие за обработка на лични данни от търговец , куриер и производител/доставчик.

Аз давам съгласието си личните ми даннин, събирани и обработвани от  „ЕТЕРИНА ЛАБ ЕООД” във връзка с моя онлайн поръчка или запитване да бъдат предоставени на трети стран , които извършват доставка на стоки, куриери, както и на производител/доставчик , с цел обработка и изпълнение на поръчката и/или запитването.

Запознат/а съм с доброволния характер на предоставяне на данните , както и с последиците от предоставянето им. Запознат/а съм, че имам право на достъп , на коригиране и заличаване на събраните данни.

 

  • Facebook
  • Instagram

Всички продукти в страницата подлежат на актуализация. Информацията в страницата може да бъде променяна по всяко време, като не е задължително промените да бъдат анонсирани в страницата.

Copyrigh 2020 by ETERINA LAB ltd.