ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

Технологията ни е безотпадна. Няма съставки, които замърсяват околната среда. 

ОПАКОВКИ

Повечето от нашите контейнери са стъклени и могат да бъдат рециклирани. Всички наши пластмасови опаковки са изработени от полиетилен терефталат. "PET" е една от най-лесно рециклираните пластмаси. Когато рециклирате който и да е продукт, контейнерът първо трябва да бъде почистен.

Подаръчни кутии, опаковъчни пликове и тишу: направени са от частично рециклирана хартия. Те могат да бъдат използвани повторно, рециклирани или компостирани.

Етикети: биоразградимите етикети с растителни мастила и лепило на водна основа са все още предизвикателство за нас, но се надяваме скоро да успеем да ги приложим.

Пластмасови торбички, използвани от куриерската фирма за доставка: могат да бъдат рециклирани или да се използват повторно. Възможна тяхна алтернатива е голямо количество плътна опаковачна хартия, която да запази пратката.

Ние използваме повторно всички опаковъчни материали от нашите доставчици, включително всички опаковки с мехурчета. 

Уверяваме ви, че не спираме да търсим минимална, сигурна и щадяща природата опаковка.

Абонирай се за нашите промоции

Copyrigh 2020 by ETERINA LAB ltd.

0