Последователността

Как да се ориентираме в какъв ред се прилагат различните  козметични продукти на Етерина

Прочети >>

Eterina_set_The Cream_.jpg.jpg
ETERINA - по-добри съставки, по-добри резултати

По-добри съставки, по-добри резултати и по-добри за планетата


Досега плащахме за козметични опаковки, а не за козметични продукти. В повечето случаи разходите за съставки са само 2 до 10%. Приблизително 60 до 98% от разходите са за контейнери и маркетинг. ETERINA заплаща 90% от разходите за суровини и само 10% за контейнери и опаковки.

Занаятчийски

Изработена в малки партиди в нашата съвременна лаборатория за производство на козметика. Научно формулирани. Тествани от независима лаборатория. 

Ние сме против всички форми на изпитване върху животни и никога не тестваме продуктите си върху животни.

ETERINA - козметиката на Етерина
ETERINA опаковки и доставка

Опаковки и доставка 

Използваме амбър стъклените контейнери, за да запазят съдържанието им от пряка слънчева светлина.

Стъклените ни контейнери  си нямат кутийки - увиваме ги в копринена тишу хартия.

Този начин на ръчно опаковане е бавно и трудоемко, но пък ресурсите за производството на тишу хартия са далеч по-малко от тези за направата на картонена кутийка.

Хартиените куриерски пликове с аеропрол, пликовете за товарителницата и фактурата за продажба, които придружават вашите пратки подлежат на 100% рециклиране.